Auxiliars de geriatria – Faciliten un entorn substitutori de la llar, adequat i adaptat a les necessitats d’assistència i afavorir la recuperació i el manteniment del màxim grau d’autonomia personal i social.

Atenció mèdica – Fa l’avaluació geriàtrica integral de la persona usuària. Prescriu els tractaments específics (farmacològic, nutricional,…). Estableix els objectius adreçats a la prevenció, manteniment o recuperació de l’estat de salut i l’autonomia funcional de cada persona, d’acord amb la persona atesa, i persona responsable.

Atenció social – Estableix el primer contacte amb la persona gran, la família o la persona de referència per a identificar les expectatives i ajustar-les a la realitat del centre. Fa el seguiment d’aquella documentació necessària per a la intervenció social en les persones usuàries.

Atenció psicològica – Realitza l’avaluació cognitiva, afectiva i neuropsicològica dels usuaris i també la seva intervenció preventiva i terapèutica tan a nivell individual com col·lectiu. Realitza tallers i activitats de rehabilitació cognitiva i psicomotriu.