Servei d’hostaleria:

Cuina pròpia

S’encarrega de elaborar el menú del dia, seguint les prescripcions dietètiques i personalitzant al gust de cada persona usuària.

Bugaderia  pròpia

Té cura de la roba de la persona resident i de la roba del centre. Tovalloles, llençols,…

Servei de neteja

Té cura de les instal·lacions del centre des de la perspectiva higienicosanitaria. Procurant que les persones usuàries s’hi sentin a gust.