Elabora, fa el seguiment i avalua el pla d’atenció de cada persona usuària. Fixa de forma consensuada amb els altres professionals i la persona atesa, o persona de referència, els objectius adreçats al manteniment o a la recuperació de l’estat de salut i de l’autonomia funcional.

Vetlla també pel control nutricional i dietètic de les persones usuàries. Com a responsable higiènicosanitari, té cura de la higiene dels aliments i de l’aigua de consum, de la salut ambiental i de les normes d’higiene per a la prevenció de les malalties infectocontagioses més freqüents en el centre residencial.