Animació sociocultural

Atenció a la persona segons les capacitats, les habilitats, les destreses i els desitjos per fonamentar el seu benestar general i facilitar la seva relació grupal.

Té cura també de la promoció de la participació de la persona dins de la població per mantenir la seva socialització i integració.

Dins d’aquesta àrea es planifiquen periòdicament tallers d’artteràpia, musicoteràpia, aromateràpia, teràpia amb animals,… i activitats de cooperació amb la comunitat.